Wij gaan scheiden

Gaat u  uit elkaar ? Wat doet u met de woning ?  Wanneer u samen met uw ex-partner in een koophuis woont, spelen er verschillende zaken een rol: 

  • Is de woning eigendom van één van u of gezamenlijk bezit?  
  • Rest er nog een hypotheekschuld op de woning?  
  • Heeft de woning overwaarde of is er sprake van onderwaarde?  
  • Heeft één van beiden nog de wens/mogelijkheid om in de woning te blijven wonen?  
  • Welke verzekeringen of beleggingen zijn er aan de hypotheek gekoppeld?  

Overwaarde
Bij een verkoop wegens echtscheiding krijgt u vaak te maken met de bijleenregeling. U  moet de vrijkomende overwaarde (ook wel: eigenwoningreserve) tot drie jaar na de verkoop gebruiken voor de aankoop van een andere woning. Koopt u na een echtscheiding binnen drie jaar een ander huis, dan moet u uw deel van de overwaarde uit de echtelijke woning inbrengen in uw nieuwe huis. Doet u dat niet? Dan krijgt u over dit bedrag  geen hypotheekrenteaftrek. Uw deel van de overwaarde wordt naar eigendomsverhouding berekend. Was u beiden voor de helft eigenaar, dan bent u ieder fiscaal verantwoordelijk voor de helft van de overwaarde.  Blijft u in de woning dan dient u naar rato zijn of haar aandeel in de woning te vergoeden aan de vertrekkende ex-partner. 

Onderwaarde
Verkoopt u de woning, dan krijgt u mogelijk met onderwaarde te maken. De woning brengt dan minder op dan de hypotheekschuld. In dat geval moet de restschuld onder u beiden worden verdeeld. Als u een lening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebt afgesloten, kan uw restschuld kwijtgescholden worden.  Blijft u in het huis wonen en is er - na taxatie - sprake van onderwaarde, dan vergoedt uw vertrekkende  ex-partner naar rato zijn of haar aandeel in de woning én de onderwaarde.

Wilt u een berekening van de hypotheek die u op basis van uw inkomen kunt krijgen? Bijvoorbeeld om te kijken of u de hypotheek inclusief eventuele verhoging alleen kunt betalen, of omdat u wilt weten in welke prijsklasse u naar een nieuw huis kunt zoeken? Neem dan contact met ons op voor een afspraak met onze hypotheekadviseur.