Aflossingsblij?


  • 5 december 2018
Aflossingsblij?

Aflossingsvrije hypotheek
Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek waarbij gedurende de looptijd geen aflossing plaatsvindt. De volledige aflossing vindt in één keer plaats aan het eind van de leningsperiode. Op deze manier wordt gedurende de gehele looptijd maximaal geprofiteerd van de renteaftrek.

Schuld moet natuurlijk wel worden terugbetaald
Aan het eind van de looptijd moet de hypotheekschuld worden terugbetaald. Huiseigenaren kunnen dat op verschillende manieren doen. In de meeste gevallen wordt gedurende de periode dat de lening loopt ook gespaard of belegd. De gedachte hierbij is dat voldoende vermogen wordt opgebouwd om aan het eind van de looptijd de schuld in één keer af te lossen. Een andere methode is om tegen die tijd de woning te verkopen. Ook is het soms mogelijk een nieuwe lening af te sluiten. 

Houd uw toekomstige situatie in de gaten
Een aflossingsvrije hypotheek is op zichzelf een prima hypotheekconstructie. Wel is het belangrijk dat de huiseigenaar ruim van tevoren weet hoe hij op het eind van de looptijd de schuld gaat aflossen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 100.000 woningeigenaren onvoldoende vermogen opbouwen om te zijner tijd de schuld af te lossen en de kans lopen ook niet in aanmerking te komen voor het afsluiten van een nieuwe lening. Deze situatie kan heel vervelend uitpakken. Weliswaar kan de woning worden verkocht om de hypotheekschuld terug te betalen, maar is dat wenselijk? Het aantal beschikbare huurwoningen is beperkt. Wordt zo’n huurwoning toch gevonden, is de kans groot dat de huur hoger is dan de vroegere hypotheeklasten.

Aflossingsblij?
Banken voeren tegenwoordig campagne om consumenten met een aflossingsvrije hypotheek te stimuleren tijdig na te denken op welke manier zij de hypotheekschuld gaan aflossen. Op zichzelf is dit een prima insteek. Maar de campagne stimuleert ook om, indien mogelijk, de hypotheekschuld vervroegd af te lossen. Op dat punt adviseren wij om eerst advies in te winnen.

Eerst onderzoeken voordat besluit wordt genomen
Wij adviseren u de volgende vragen te beantwoorden voordat u besluit uw aflossingsvrije hypotheek vervroegd af te lossen.:

  • Wat zijn de fiscale consequenties van deze vervroegde aflossing?
  • De aflossing geschiedt met beschikbare eigen middelen. In het geval deze gelden oorspronkelijk voor een ander doel waren gereserveerd, welke gevolgen heeft dit?
  • Eerder aflossen van de hypotheek levert een beperkt nettorendement op. Wanneer de beschikbare eigen middelen op een andere manier worden geïnvesteerd, levert deze investering wellicht een hoger rendement op dan de vervroegde aflossing?

Altijd advies vragen voordat u een beslissing neemt
Heeft u een aflossingsvrije hypotheek en wilt u inzicht in wat voor u de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag om dit inzicht te krijgen.

Print

Inschrijven nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen over hypotheken en verzekeringen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang periodiek de meest interessante topics.