De nieuwe WOZ beschikking komt eraan


  • 15 februari 2019
De nieuwe WOZ beschikking komt eraan

Het is inmiddels februari, de maand dat je de nieuwe WOZ beschikking zult ontvangen. De waarde van een woning wordt ieder jaar vastgesteld. De waardebepaling loopt altijd een jaar “achter”. De beschikking die je uiterlijk eind februari 2019 ontvangt, betreft de geschatte marktwaarde van de woning op 1 januari 2018. 

De waarde van de woning zoals die in de WOZ-beschikking is vermeld wordt gebruikt als grondslag voor tal van heffingen en belastingen. Om er een paar te noemen:


·         Onroerendezaakbelasting

·         Afvalstoffenheffing

·         Rioolheffing

·         Heffingen water-of hoogheemraadschap

·         Hoogte eigenwoningforfait

·         Erfbelasting

 

Waarde zal hoger zijn dan vorig jaar
De verwachting is dat de nieuwe WOZ-waarde fors hoger is dan vorig jaar. Landelijk wordt rekening gehouden met een stijging van 6%.

 

WOZ-waardes zijn openbaar
Je kunt de WOZ-waardes van de woningen in de buurt raadplegen. Deze informatie is sinds 1 oktober 2016 openbaar. Je kunt hiervoor naar de site https://www.wozwaardeloket.nl gaan. Via deze site kun je zien hoe de WOZ-waarde van je woning zich verhoudt tot woningen in de omgeving die naar jouw oordeel min of meer gelijkwaardig zijn aan jouw woning.

Binnen zes weken nadat je de beschikking van de gemeente hebt ontvangen, kun je bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde. In dit bezwaar dien je te motiveren waarom je van mening bent dat de waarde van de woning te hoog is vastgesteld.

Ook voor de hypotheek belangrijk!
Ook voor een hypotheek kan de WOZ-beschikking die je binnenkort ontvangt van belang zijn. Het kan zijn dat je door een hogere WOZ waarde in een lagere risicocategorie valt waardoor je recht hebt op een lagere rente. Bepaalde banken passen de hypotheekrente automatisch aan. Bij andere banken moet daar uitdrukkelijk om verzocht worden.

 

Wij zijn je graag van dienst
Ontvang je de nieuwe WOZ-beschikking en wil je weten of dit recht geeft op een korting op de bestaande hypotheek? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij zijn je graag van dienst.


Print

Inschrijven nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen over hypotheken en verzekeringen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang periodiek de meest interessante topics.